Monthly Archives: March 2017

ACTIVITATEA S.C. RADUR S.R.L.în anul 2016

  S.C. RADUR S.R.L. este o organizaţie care oferă servicii de consultanţă şi instruire în management şi dezvoltarea organizaţiilor. Scopul RADUR îl constituie îmbunătăţirea funcţionării organizaţiilor şi dezvoltarea personală a participanţilor la cursurile de formare şi perfecţionare organizate, sprijin concret în diagnosticarea şi rezolvarea problemelor identificate la nivel organizaţional. Începînd cu anul 2016 S.C. RADUR S.R.L. este partener al CENTRUL REGIONAL de FORMARE CONTINUĂ pentru ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ… Read More »