Monthly Archives: June 2020

Fișă / Formular de înscriere 2020

INSTITUŢIA ……………………………………………………….. Nr. …………………  / Data   …………………… FORMULAR DE ÎNSCRIERE* Denumire program:   Perioada:   Loc desfăşurare:   Instituția care asigură formarea: S.C. RADUR S.R.L. 1.  Date personale (vă rugăm să completaţi clar, lizibil, cu litere mari, informaţii complete sau prescurtate-unde este cazul)   Nume                      … Read More »