Cursuri

Cursuri potentiale

Cursuri potentiale

Cursuri

 • Comunicare și relații publice
 • Comunicare interpersonală în cadrul entităților publice
 • Tehnici de negociere în administrație publică
 • Managementul comunicării în instituții publice
 • Comunicare organizațională și managementul conflictelor în instituții publice
 • Tehnici de comunicare specifice în administrație publică
 • Managementul resurselor umane în instituții publice
 • Cultură organizaţională şi motivarea personalului
 • Managementul conflictelor și negocierea în administrație publică
 • Planificarea, recrutarea și selecţia resurselor umane
 • Managementul schimbării şi al conflictelor în instituții publice
 • Tehnici de selecţie şi evaluare a personalului în instituții publice
 • Controlul stresului şi organizarea eficientă a timpului
 • Formarea echipei și munca în echipe performante
 • Team building (Munca în echipele performante)
 • Motivarea personalului și cultură organizațională
 • Evaluarea personală și a resurselor umane în instituții publice
 • Management general în administrație publică
 • Previziune și planificare organizațională în instituții publice
 • Planificare strategică în instituții publice (partea I-a)
 • Planificare strategică în instituții publice (partea a-II-a)
 • Organizarea și conducerea în administrație publică
 • Managementul echipelor/organizaţiilor performante
 • Leadership și management în administrație publică
 • Management performant în sistemul judiciar
 • Managementul performant în sistemul medical / sanitar
 • Managementul performant în instituții publice
 • Organizarea și conducerea serviciilor publice
 • Organizarea și conducerea serviciilor sociale şi de asistenţă socială
 • Cum rezolvă problemele echipele performante în administrație publică
 • Marketingul serviciilor publice
 • Dezvoltare abilități de comunicare și vânzare în servicii publice
 • Tehnici de secretariat în instituțiile publice
 • Bazele administraţiei publice
 • Deontologia funcţionarului public
 • Etică şi integritate, medierea şi negocierea în administraţie publică
 • Sprijinirea psihologică a copilului cu dificultăţi
 • Abilităţi şi intervenţie psihologică în topici specifice
 • Dezvoltare personală
 • Management de caz în asistență socială
 • Protecţia şi drepturile copilului
 • Asistenţa socială a adulților
 • Dezvoltare abilităţi şi aptitudini
 • Dezvoltare abilităţi şi aptitudini în asistenţă socială
 • Tehnici şi programe de dezvoltare personală generale şi în asistenţă socială
 • Tehnici de lucru cu persoane vulnerabile
 • Metode și tehnici de lucru cu persoane vulnerabile
 • Aspecte privind comunicarea și integrarea persoanelor fără adapost
 • Tehnici de întocmire a unor planuri de afaceri competitive
 • Formare formatori
 • Managementul proiectelor cu finanţare europeană
 • Noi reglementări în achiziții publice
 • Audit financiar contabil
 • Control intern și comunicare managerială
 • Managementul situațiilor de urgență – apărarea împotriva dezastrelor
 • Managementul situațiilor de urgență – apărarea împotriva incendiilor
 • Managementul sănătății și securității în muncă
 • Managementul deșeurilor
 • Sistemul de management al mediului
 • Constituirea parteneriatelor pentru dezvoltarea durabilă a comunităților locale
 • Managementul contractelor de lucrări și mentenanța mijloacelor fixe
 • Politica de mediu a autorităților administrației publice locale în contextul schimbărilor climatice
 • Orice combinaţie de teme din domeniul managementului general şi al resurselor umane

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *