Despre Noi

IMG_0008

RADUR S.R.L. din TIMIŞOARA este o organizaţie care oferă servicii de consultanţă şi instruire în management şi dezvoltarea organizaţiilor.

Scopul RADUR îl constituie îmbunătăţirea funcţionării organizaţiilor şi dezvoltarea personală a participanţilor la cursurile de formare şi perfecţionare organizate, sprijin concret în diagnosticarea şi rezolvarea problemelor identificate la nivel organizaţional.

Motto-ul nostru este:

MAI BINE PENTRU TOŢI, VOI ŞI NOI!


Servicii Oferite

Cursuri şi seminarii adaptate nevoilor specifice ale firmelor-client, cele mai solicitate şi cu cel mai mare succes de până acum fiind:

 • Comunicare oficială în relații publice
 • Managementul resurselor umane
 • Management general
 • Managementul echipelor/organizaţiilor performante
 • Managementul comunicării
 • Management şi leadership
 • Managementul stresului şi timpului
 • Formarea echipei şi munca în echipă
 • Dinamica şi comunicarea în echipă
 • Tehnici de negociere în afaceri
 • Marketing şi tehnici de vânzare
 • Tehnici de secretariat
 • Planul de afaceri
 • Tehnici de selecţie şi evaluare a personalului
 • Managementul schimbării şi al conflictelor
 • Bazele administraţiei publice
 • Sprijinirea psihologică a copilului cu dificultăţi
 • Deontologia funcţionarului public
 • Organizarea şi conducerea firmei
 • Comunicare organizaţională
 • Recrutarea, selecţia şi evaluarea resurselor umane
 • Dezvoltarea abilităţilor de vânzare
 • Cultură organizaţională şi motivarea personalului
 • Managementul conflictelor
 • Planificare strategică I
 • Planificare strategică II
 • Evaluarea personală şi a resurselor umane
 • Abilităţi şi intervenţie psihologică în topici specifice
 • Dezvoltare personală
 • Managementul social performant în instituții publice
 • Tehnici de comunicare specifice
 • Management performant in sistemul judiciar
 • Managementul performant in sistemul medical / sanitar
 • Motivarea personalului și cultură organizațională
 • Managementul serviciilor publice
 • Managementul serviciilor sociale şi de asistenţă socială
 • Management de caz
 • Previziune și planificare organizațională
 • Protecţia şi drepturile copilului
 • Asistenţa socială a adulților
 • Etică şi integritate, medierea şi negocierea în administraţie publică
 • Dezvoltare abilităţi şi aptitudini
 • Dezvoltare abilităţi şi aptitudini în asistenţă socială
 • Tehnici şi programe de dezvoltare personală generale şi în asistenţă socială
 • Formare formatori
 • Team building (Munca în echipele performante)
 • Managementul proiectelor cu finanţare europeană
 • Tehnici de lucru cu persoane vulnerabile
 • Noi reglementări în achiziții publice
 • Audit financiar contabil
 • Control intern managerial
 • Metode și tehnici de lucru cu persoane vulnerabile
 • Managementul serviciilor publice
 • Managementul serviciilor sociale și de asistență socială
 • Cum rezolvă problemele echipele performante
 • Aspecte privind comunicarea și integrarea persoanelor fără adapost
 • Managementul situațiilor de urgență – apărarea împotriva dezastrelor
 • Managementul situațiilor de urgență – apărarea împotriva incendiilor
 • Managementul sănătății și securității în muncă
 • Managementul deșeurilor
 • Sistemul de managementul al mediului
 • Constituirea parteneriatelor pentru dezvoltarea durabilă a comunităților locale
 • Managementul contractelor de lucrări și mentenanța mijloacelor fixe
 • Politica de mediu a autorităților administrației publice locale în contextul schimbărilor climatice
 • Orice combinaţie de teme din domeniul managementului general şi al resurselor umane

 

 

 • click aici
 • Seminarii de elaborare a scopului, misiunii şi filosofiei organizaţiei, de planificare strategică şi a proiectelor însoţite de asistenţă în implementarea planurilor de acţiune;

 • Programe de evaluare de personal;
 • Programe de cercetare în domeniul managementului şi psihologiei organizaţionale;

 • Programe integrate de consultanţă şi instruire pentru dezvoltarea managementului şi a organizaţiilor.


Experiența furnizorului de formare profesională S.C. RADUR S.R.L.

în ultimii 5 ani

 

NR. CRT

DENUMIRE CONTRACT ȘI BENEFICIAR

NR. PROGRAME

NR: PERSOANE INSTRUITE

1.

Contract de colaborare în domeniul formării profesionale Nr. 28 / 23.06.2010, Beneficiar CRFCAPL Timișoara

5

78

2.

Contract Nr. 183 / 25.07.2011, Beneficiar DGASPC Timiș, Formare și instruire profesională

11

225

3.

Contract Nr. 288 / 27.06.2013, Beneficiar DGASPC Timiș, Formare și instruire profesională

7

145

4.

Contract Nr. 1564 / 09.12.2013, Beneficiar Direcția de Statistică Timiș, Formare și instruire profesională

1

27

5.

Contract Nr. 111 / 22.04.2014, Beneficiar DGASPC Timiș, Formare și instruire profesională

2

35

6.

Contract Nr. 238 / 13.08.2014, Beneficiar DGASPC Timiș, Formare și instruire profesională

9

189

7.

Contract Nr. 056 / 15.01.2015, Beneficiar CRFCAPL Timișoara, Formare și instruire profesională

4

155

8.

Contract Nr. 185 / 14.07.2015, Beneficiar DGASPC Timiș, Formare și instruire profesională

8

173

9.

Contract Nr. 425 / 31.03.2016, Beneficiar CRFCAPL Timișoara, Formare și instruire profesională

18

195

10.

Contract Nr. 2923 / 10.06.2016, Beneficiar Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara, Formare și instruire profesională

1

13

11.

Contract Nr. 78 / 25.07.2016, Beneficiar Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Formare și instruire profesională

2

4

12.

Contract Nr. 83 / 04.08.2016, Beneficiar Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Formare și instruire profesională

1

1

13.

Contract Nr. 93 / 19.08.2016, Beneficiar Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Formare și instruire profesională

2

7

14.

Contract Nr. 113 / 16.09.2016, Beneficiar Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Formare și instruire profesională

2

11

15.

Contract Nr. 109 / 09.09.2016, Beneficiar Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Formare și instruire profesională

1

3

16.

Contract Nr. 46870 / 01.07.2016, Beneficiar Primăria Sectorului 2 București, Formare și instruire profesională

1

1

17.

Contract Nr. 354013 / 26.08.2016, Beneficiar Penitenciarul Arad, Formare și instruire profesională

2

57

18.

Contract Nr. 248 / 30.09.2016, Beneficiar Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură București, Formare și instruire profesională

1

72

19.

Contract Nr. 12 / 28.10.2016, Beneficiar Centrul Național de Formare Profesională a Personalului Propriu ANOFM Râșnov, Formare și instruire profesională

1

40

 

IMG_0006

________________________________________________________________________________________________

Clienţii

Clienţi locali:

 • A.S.F.O.C. – DEPARTAMENTUL DE EDUCAŢIE PERMANENTĂ A UNIVERSITĂŢII POLITEHNICA TIMIŞOARA
  • C.C.I.A.A. ARAD
   • C.C.I.A.T. TIMIŞOARA
    • CORES
 • DERMATINA
  • DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI TIMIŞ
   • EDY SPEDITION
    • EXTRACERAM – BEGA GRUP
 • G.D.S.M. ARAD
  • INSTITUTUL NAŢIONAL DE ADMINISTRAŢIE – CENTRUL REGIONAL TIMIŞOARA
   • ITALY POINT
    • IZOMETAL – CONFORT
 • MAGELLAN, BRITHOUSE
  • PASMATEX
   • SOCIETATEA DE EXCELENŢĂ ÎN ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ BUCUREŞTI
    • U.C.M. REŞIŢA

 

Clienţi locali în parteneriat cu alte organizaţii:

 • ALCATEL
  • AVIVA
   • BRAU UNION
    • COCA COLA
 • CONTINENTAL
  • CORES
   • ELECTROCONTACT SÂNTANA
    • GUBAN
 • I.S.D.C. CLUJ
  • LIPOPLAST
   • NEDERLANDEN
    • OMAS ROMÂNIA
 • RAIFFAISEN BANK
  • SIEMENS ROMÂNIA
   • TEMECO

 

11119580_814004148655571_26856686_n 20150507_192359 20150522_191219

 

_________________________________________________________________________________________________

Programe europene:

PERIOADA ȘI PROGRAMUL

Mai 1994- Mai 1999: la Centrul de Consultanţă Româno – American pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii consultanţă generală pentru 143 de firme.
Martie – Noiembrie 1995: Consultanţă pentru “Business Incubator Centre Timişoara”
Octombrie – Decembrie 1995: Cursuri predate în domeniul Dezvoltării Manageriale la “Centre for Business Excellence” Bucureşti
Decembrie 1995 – Decembrie 1996: La Consilium S.R.L.- Cursuri în Programul FIMAN/P.A.E.M. (Institutele Naţionale pentru Dezvoltarea Profesională – Bucureşti, Timişoara, Ploieşti, Sibiu).
Noiembrie 1996 – August 1997: La Consilium S.R.L.- Lector şi consultant în cadrul programului FIMAN/REPEDE – “Focused In-Company Interventions Aiming at Triggering and Implementing Organisational Change”
Noiembrie 1997 – prezent: La Consilium S.R.L.- Director de curs şi lector în diverse programe de instruire şi consultanţă pentru organizaţii: Coca-Cola, Alcatel, Nederlanden, Guban, Camera de Comerţ , Industrie şi Agricultură Timişoara.
Decembrie 1999 – Mai 2000: Cursuri în domeniul Managemetului Resurselor Umane în cadrul Programului PHARE – PROGRES, organizate de Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Timişoara
Octombrie 1998 – prezent: Cursuri în domeniul Managementului Resurselor Umane în cadrul Cursurilor postuniversitare, organizate de departamentul de Educaţie Permanentă a Universităţii Politehnica din Timişoara
Mai 2002 – Noiembrie 2002: Cursuri în domeniul Managementului Resurselor Umane, Plan de afaceri în cadrul Programului PHARE, organizate de Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Timişoara
Mai 2004 – prezent: Cursuri în domeniul Managementului Resurselor Umane, Managementului Comunicării, Management General în cadrul Programului Institutului Naţional pentru Administraţie – Centrul Regional Timişoara
Martie 2005 – Mai 2005: Cursuri în domeniul Managementului Resurselor Umane în cadrul Programului PHARE, organizate de Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Timişoara
Octombrie 2006 – Februarie 2007: Cursuri în domeniul Managementului Resurselor Umane în cadrul Programului: “Acţiuni formative pentru personalul de decizie din I.M.M. -uri în contextul dezvoltării dinamice a afacerilor integrate în societatea bazată pe cunoaştere”, co-finanţat prin Programul PHARE 2003 – Coeziune Economică şi Socială, componenta Dezvoltarea Resurselor Umane, Promovarea capitalului Uman
Mai 2007 – Mai 2010: Proiectul European initiat de Consiliul Europei in parteneriat cu Comisia Europeana (DG Emploi/Empyment) “Timişoara – teritoriul responsabil pentru coeziunea socială şi dezoltarea durabilă” Inter-reteaua Europeana a Initiativelor Etice si Solidare ale Cetatenilor (IRIS) este organismul care coordoneaza activitatile cuprinse in cadrul acestui proiect in teritoriile pilot.
Martie 2008 – Mai 2009: Proiect finanţat de U.E. şi Guvernul României – PHARE 2005 – Coeziune Economică şi Socială, componenta Dezvoltarea Resurselor Umane – Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă – “Competitivitate prin perfecţionare profesională în domeniul design-ului industrial”
2008 -2013 Apel pentru propuneri de proiecte al Comisiei Europene: PHP (Public Health Programme), Call for Proposal 2008; Titlul proiectului: “Club Health – Safer Nightlife of Youth” – Aplicant: Institute for Research and Development “Utrip”, Slovenia; Partener roman: Facultatea de Psihologie, Universitatea Tibiscus – 700.000 Euro
15.01.2009-14.01.2012 – Proiect TEMPUS numar 144596: Titlu: Higher Education Learning Partnerships (HELP) – Numarul contractului: 144596-TEMPUS-2008-HU-JPHES; Finantare totala: 709.725 euro; Beneficiar: Tessedik Samuel College, Szarvas, Ungaria; Parteneri:  Universitatea din Novi Sad, Serbia, Universitatea din Osijek, Croatia, Universitatea Politehnica din Timisoara, Romania, Colegiul de Arte si Tehnologie din Telford, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord
2009 – 2011 Proiect strategic: F.S.E. POS DRU – axa 6 – 59820 „Parteneriat europen de formare pentru o societate incluzivă”; Centrul de Reeducare Buziaş; Partener: Facultatea de Psihologie Universitatea „Tibiscus” 2009 – 2011; 3.463.575 Ron
2007 – 2013 – Proiect F.E.S. POS-DRU / 41 / 3.3 /G/ 33956 – număr 33856 – Titlul: „Consolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiului Regional”, Beneficiar: Universitatea Politehnica Timişoara – Departamentul de Educaţie Permanentă, 1.750 000 Ron
2010 – 2012 – Proiect: „Centru de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în tehnici de predare multimediaPOS DRU 2007-2013. Axa prioritară 1. „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”. Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională.” Beneficiar: Universitatea „Tibiscus” din Timişoara. Valoarea totală a finanţării: 5.164.231 Ron
2012 – 2014 E.C.S.P.O – Eficiență și calitate în Serviciile Publice de Ocupare”, Contract nr.: POSDRU/113/4.2/S/122274, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Timișoara, 8.500 Ron
2015, POSDRU/104/5.1/G/80609, Proiect strategic Parteneriat europen de formare pentru o societate incluzivă, ”ProFEM – Promovarea egalității de șanse a femeilor”, PARTNET București și Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Timișoara, 35.340 Ron
2012 – 2015, Orientarea, consilierea și facilitarea integrării pe piața muncii a șomerilor tineri și de lunga durată din județul Cluj (O.C.U.P), ”Antreprenoriat sustenabil pentru tinerii din regiunile NV si V”, Contract nr. POSDRU/104/5.1/G/80609, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, 2.130.614 Ron
2015, Competențe antreprenoriale – Proiect Vest-Nord-Vest Start Up – Promovarea culturii antreprenoriale și finanțarea tinerilor întreprinzători – POSDRU/176/3.1/S/150868, Partener: S.C. M.B.C. TRAINING & DEVELOPMENT S.R.L.și Primăria Câmpia Turzii, 2.345.878 Ron
2015, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacității administrative 2015 – Cod SMIS 40024 ”Îmbunătăţirea coordonării interinstituţionale şi asigurarea coerenţei procesului decizional la nivel tehnic şi managerial în domeniul siguranţei alimentelor”, Agenția Națională Sanitar Veterinară și de Siguranță Alimentelor, 15.662 Ron
2015, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007, POSDRU/170/6.3/s/146738, Cod SMIS 56367, START – ”O viață de calitate în siguranță”, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Departamentul pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, 3.765.890 Ron

 IMG_0012

 

 

 

 

 

 

S.C. RADUR S.R.L. din Timișoara este furnizor autorizat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor pentru programele de formare profesională privind ”Competențele sociale și civice” și ”Comunicare în limba oficială”, înscris in Registrul Naţional al Furnizorilor de Formare Autorizaţi la pozițiile 35/721/21.08.2014, respectiv 35/435/10.06.2014, fiind Certificat SR EN ISO- 9001:2008.

_________________________________________________________________________________________________

NOU

Îmi face o deosebită plăcere să anunț că începând cu luna aprilie 2016 S.C. RADUR S.R.L. a devenit partener oficial al Centrului Regional de Formare pentru Administrație Publică Locală din Timișoara și împlicit al AGENȚIEI NAȚIONALE A FUNCȚIONARILOR PUBLICI (A.N.F.P.). Ca urmare participanții la programele de formare vor primi la absolvire CERTIFICATE ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (eliberate de Ministerele Muncii și Educației). Voi reveni cu informații suplimentare.

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *