Fișă / Formular de înscriere 2020

By | June 27, 2020

INSTITUŢIA

………………………………………………………..

Nr. …………………  / Data   ……………………

FORMULAR DE ÎNSCRIERE*

Denumire program:  
Perioada: 
Loc desfăşurare:  
Instituția care asigură formarea:S.C. RADUR S.R.L.

1.  Date personale (vă rugăm să completaţi clar, lizibil, cu litere mari, informaţii complete sau prescurtate-unde este cazul)

  Nume

                         

  Prenume

                         
Data naşterii (an/ luna/ zi)        CNP             

  Studii:

Localitatea naşterii:Judeţul:
Instituţia de învăţământ superior (mediu) absolvită:  anul absolvirii:  
Alte studii relevante, în ţară sau străinătate/durata:    
Profesia:

2.  Coordonate instituţionale (se completează clar, vizibil, cu litere mari, informaţii complete sau prescurtate – unde este cazul)

     Locul de muncă

Denumirea instituţiei:  
Direcţie Generală/Direcție/Serviciu/Birou/Compartiment:  Funcţia:  

  Adresa instituţiei:

Judeţ:Cod fiscal:
Localitatea:Cont:
Strada:Nr.Trezorerie/Bancă:
Tel/fax:Tel mobil:E-mail:
Ce aşteptări aveţi de la acest program de perfecţionare?      
   
Sunt de acordNu sunt de acord
  

Vă rugăm să ne confirmaţi disponibilitatea de a primi pe adresa de e-mail indicată, informaţii cu privire la programele de formare profesională/perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Cazare (vă rugăm să bifaţi X  varianta dorită)

Camera Single Camera Double 
Pentru înscriere vă rugăm să transmiteţi formularul prin fax/e-mail conform coordonatelor de contact cuprinse în oferta programelor de formare profesională/perfecționare primită.   *Informaţiile completate sunt protejate conform Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.-
Semnătură participant………………… Data completării…………………………  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *